Center for Hjerneskade – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade
- specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Vi tilbyder intensiv træning til voksne, børn og unge med erhvervet hjerneskade. Desuden tilbyder vi udredning af børn og unge med medfødt hjerneskade eller udviklings forstyrrelser.

Center for Hjerneskade er et ikke-kommercielt special sygehus med driftoverenskomst med Region Hovedstaden.

Center for Hjerneskade blev etableret i 1985 på Københavns Universitet som det første af sin art i Europa.

Centrets vision er at personer med erhvervet hjerneskade, gennem intensiv helheds orienteret træning, kan forbedre deres personlige og erhvervsmæssige evne og vende tilbage til job, uddannelse og et aktivt liv efter en hjerneskade.

Center for Hjerneskade har i 32 år forsket i rehabilitering af hjerneskader på voksen- og børneområdet.

Hva’ Søren er forskellen...
på de 3 hjernerystelsestilbud på Amagerfælledvej 56A

Dansk Center for Hjernerystelse
Dansk Center for Hjernerystelse (DCfH) er etableret på baggrund af en 4-årig satspuljebevilling fra Sundheds- og Ældreministeriet. DCFH er et selvstændigt videnscenter og har således ingen behandlings-tilbud.

DCFH arbejder for at udbrede og højne vidensniveauet om hjernerystelse i Danmark blandt professionelle, ramte, pårørende og den almene befolkning.
Centret har adresse på Center for Hjerneskade. Læs mere her

Commotio-enheden - for voksne
Commotio-enheden er en del af Center for Hjerneskade. Enheden rådgiver og behandler borgere med følger efter hjernerystelse. Alle forløb skræddersys til den enkeltes behov ud fra en forudgående visiterende samtale. Læs mere her.Hjernerystelsesteamet - for børn og unge
Hjernerystelsesteamet er en del af Center for Hjerneskades ”Neurocenter for Børn og Unge”. Teamet har tilbud og rådgivning til børn og unge samt deres familier og til daginstitutioner, skoler m.fl. Tilbud og forløb skræddersys til den enkeltes behov i samarbejde med forældre og daginstitution/skole.
Læs mere her.

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet