Coronavirus Information på dansk / Information in English

Center for Hjerneskade – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade
- specialister i genoptræning efter en hjerneskade

VI ER I GANG - og tager hensyn

På Center for Hjerneskade tilpasser vi løbende aktiviteterne efter sundhedsmyndighedernes anvisninger. Vi har i takt med retningslinjerne for gradvis øget aktivitet på sundhedsområdet genoptaget de forløb, der har været sat på pause, ligesom nye forløb sættes i gang.

Frank Humle

Træning og mødeaktivitet tilrettelægges efter til de gældende regler om hygiejne, god afstand og deltagerantal.

Vi gennemfører også telefon-og videomøder.

Centrets reception modtager telefonopkald fra kl. 8.30 til 15.00 på tlf. 35 32 90 06.

Vores visitation kan orientere yderligere om de aktuelle muligheder for visitation og forløb. Kontakt visitation her

Centrets ledelse og de øvrige medarbejdere kan træffes over telefon og mail her

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet