Advarsel!

Coronavirus Information på dansk / Information in English

Center for Hjerneskade – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade
- specialister i genoptræning efter en hjerneskade

På Center for Hjerneskade føler vi et stort ansvar for at bidrage til at begrænse spredningen af corona-smitten.

Som konsekvens heraf har vi besluttet, at alle medarbejdere som udgangspunkt skal arbejde hjemmefra, samt at fysiske møder i videst muligt omfang begrænses.

Som alternativ til møder afholdes konsultationer og andet via telefon og videomøder, alle patienter er blevet kontaktet direkte herom ift individuelle aftaler. Al undervisnings-, supervisions- og kursusvirksomhed, som ikke kan gennemføres via telefon/video, er aflyst eller udsat.

Ledelse og medarbejdere kan træffes telefonisk og email, som normalt, ligesom centrets reception har åbne telefoner fra kl. 8.30-15 som vanligt.

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet