Center for Hjerneskade – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade
- specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Corona

På Center for Hjerneskade følger vi løbende de anvisninger, som sundhedsmyndighederne giver.

Frank Humle

Det betyder, at vi har fokus på god afstand og på god hygiejne.

Skulle deltagere, medarbejdere m.fl. have symptomer på coronavirus, bliver de bedt om at blive hjemme og hurtigst muligt lade sig teste.

Vi har åbent for genoptræning, rehabiliteringsforløb, møder mm.

Vores kurser afholdes i store lokaler og for små hold, og vi holder telefon– og videomøder.

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet