Center for Hjerneskade – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade
- specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Vi tilbyder intensiv træning til voksne, børn og unge med erhvervet hjerneskade. Desuden tilbyder vi udredning af børn og unge med medfødt hjerneskade eller udviklings forstyrrelser.

Center for Hjerneskade er et ikke-kommercielt special sygehus med driftoverenskomst med Region Hovedstaden.

Center for Hjerneskade blev etableret i 1985 på Københavns Universitet som det første af sin art i Europa.

Centrets vision er at personer med erhvervet hjerneskade, gennem intensiv helheds orienteret træning, kan forbedre deres personlige og erhvervsmæssige evne og vende tilbage til job, uddannelse og et aktivt liv efter en hjerneskade.

Center for Hjerneskade har i 32 år forsket i rehabilitering af hjerneskader på voksen- og børneområdet.

Dansk Center for Hjernerystelse bliver en realitet
En af hovedopgaverne for det nye center bliver at samle den seneste evidensbaserede forskning, så de ramte selv og deres pårørende får adgang til den bedst tænkelige hjælp.

Omkring 25.000 danskere rammes hvert år af en hjernerystelse. 
Mellem 5 og 15 % af de ramte oplever langvarige følger med store konsekvenser for både arbejds- og privatlivet.

Fremover vil Dansk Center for Hjernerystelse sikre adgang til den bedst mulige viden på området. Det er en bevilling på 8,5 mio. kr. over fire år, som partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet netop har aftalt, der gør Dansk Center for Hjernerystelse til en realitet.

Det nye center etableres i tilknytning til Center for Hjerneskade.
Dansk center for Hjernerystelse er et samarbejde mellem CfH og Hjernerystelsesforeningen.

Læs mere her.

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  Fax: (+45) 35 32 90 50 |  kontakt@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet