Center for Hjerneskade – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade
- specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Vi tilbyder intensiv træning til voksne, børn og unge med erhvervet hjerneskade. Desuden tilbyder vi udredning af børn og unge med medfødt hjerneskade eller udviklings forstyrrelser.

Center for Hjerneskade er et ikke-kommercielt special sygehus med driftoverenskomst med Region Hovedstaden.

Center for Hjerneskade blev etableret i 1985 på Københavns Universitet som det første af sin art i Europa.

Centrets vision er at personer med erhvervet hjerneskade, gennem intensiv helheds orienteret træning, kan forbedre deres personlige og erhvervsmæssige evne og vende tilbage til job, uddannelse og et aktivt liv efter en hjerneskade.

Center for Hjerneskade har i 32 år forsket i rehabilitering af hjerneskader på voksen- og børneområdet.

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  Fax: (+45) 35 32 90 50 |  kontakt@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet