Coronavirus Information på dansk / Information in English

Støtte fra fonde & virksomheder – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade > Forskning > Støtte fra fonde & vir...

Støtte fra fonde & virksomheder

Center for Hjerneskade søger og modtager løbende støtte til projekter fra fonde og virksomheder. Center for hjerneskade takker.

Støtte til børneområdet
Støtte til voksenområdet 

Støtte til børnområdet

2010

Britta Holles Fond - 10.000 kr. 

Støtte til deltagelse ved konference i Washington, The 3rd international Congress on Gait & Mental Function.

2009

TrygFonden - 990.000 kr.

Støtte til projekt om intensiv styrke- og vægtaflastet gangtræning til børn med erhvervet hjerneskade.

Jascha Fonden - 100.000 kr.

Støtte til projekt om intensiv styrke- og vægtaflastet gangtræning til børn med erhvervet hjerneskade. 

Vanførefonden - 100.000 kr.

Støtte til projekt om intensiv styrke- og vægtaflastet gangtræning til børn med erhvervet hjerneskade.

Danske fysioterapeuters forskningsfond - 12.500 kr.

Støtte til projekt om intensiv styrke- og vægtaflastet gangtræning til børn med erhvervet hjerneskade.

2008

Dansk fysioterapeuters forskningsfond - 10.000 kr.

Støtte til projekt om intensiv styrke- og vægtaflastet gangtræning til børn med erhvervet hjerneskade.

Rehab-puljen / Videnscenter For Hjerneskade - 25.000 kr.

Støtte til produktion af film om Hukommelses- og OpmærksomhedsTræning (HOT).

Britta Holles Fond

Støtte til projekt om intensiv styrke- og vægtaflastet gangtræning til børn med erhvervet hjerneskade.
30.000 kr.

Videnscenter for Hjerneskade - 13.340 kr.

Oversættelse og afprøvning af børnebogen Elvin, om hjerneskade i rehabiliteringsseancer.

2007

Egmont Fonden - 338.072 kr.

Produktion og ekspedition af informations-DVD angående vægtaflastet træning på løbebånd.

Helsefonden - 800.000 kr.

Opstart af afdeling og vægtaflastet træning. 

Interreg IIIA (EU-program til fremme af udviklingen i Øresundsregionen) - 75.000 SEK.

Metodeudvikling, rejseholdsmetoden. I samarbejde med BarnReHab Skåne.

2006

Egmont Fonden - 162.989 kr.

Anskaffelse af udstyr til vægtaflastet løbebåndstræning.

Rehab-puljen / Videnscenter for Hjerneskade - 10.000 kr. 

Opstart af projekt vedrørende afprøvning af præparatet Aricept på hukommelsessvækkede børn med erhvervet hjerneskade. 

Rehab-puljen / Videnscenter for Hjerneskade - 14.750 kr.

Børnerap: Oversættelse af kinderrap, en metode til behandlerkommunikation, fra hollandsk til dansk.

2005

Helsefonden, Egmont Fonden og Socialministeriet - 1.500.000 kr.

Forskningsprojekt vedrørende afprøvning og evaluering af det kognitive træningsprogram HOT (Hukommelses- og Opmærksomheds Træning).

Rehab-puljen / Videnscenter for Hjerneskade - 4.574 kr. 

Støtte til deltagelse ved konference i USA vedrørende børneneuropsykologi.


Støtte til voksenområdet

2009

Fabrikant Mads Clausens Fond - 15.000 kr.

Støtte til indkøb af software i forbindelse med projekt om computerbaseret opmærksomhedstræning efter erhvervet hjerneskade.

Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation

Projekt om social kognition og kommunikation belyst gennem hjerneskade. Et kollektivt forskningsprojekt, hvor Center for Hjerneskade deltager som en del af ReCBIR-samarbejdet. På CfH finansieres to ph.d.-stipendier. 

TrygFonden - 750.000 kr.

Støtte til hjerneskade.nu – en internetportal for personer med erhvervet hjerneskade og deres pårørende.

2008

Aase og Ejner Danielsens Fond - 50.000 kr.

Støtte til indkøb af udstyr til initiering af døgnmonitorering af blodtryk.

Rehab-puljen / Videnscenter For Hjerneskade - 6.000 kr.

Støtte til rejseudgifter i forbindelse med kursus for to audiologopæder.

Atlas-Shipping 10.000 kr.

Støtte til centrets forskning generelt. 

Videnscenter for Hjerneskade  - 6.000 kr.

Støtte til deltagelse ved workshop i Canada om supported communication for adults with aphasia. 

2007

Mikro Værkstedet

Stiller det syntetiske taleprogram Carsten til rådighed for centrets forskningsprojekter.

Cognisoft

Stiller træningssuiten Afasi Assistenten til rådighed.

2005

Egmontfonden - 125.000 kr.

Støtte til Jubilæumskonference. 

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet