Coronavirus Dansk / English

Fitness – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Fitness for hjerneskadede

Målet med Center for Hjerneskades Fitness-tilbud er at vedligeholde og evt. øge personens fysiske kapacitet efter hjerneskaden. Det er bevist at der er en direkte sammenhæng mellem fysisk velvære og livskvalitet.

Hvordan træner vi

I træningslokalet har vi konditionscykel, armcykel, trappemaskine, romaskine, crosstræner, skillmill og styrketræningsmaskiner. Desuden tilbyder vi vægtaflastet løbebåndstræning, som gør det muligt at træne gang og løb på trods af en halvsidig lammelse.

Alle deltagere træner efter et træningsprogram, der er tilpasset den enkelte og
funktionsniveauet testes efter behov.

Under træningen er der en fysioterapeut og en fysioterapeutstuderende til stede som assisterer deltagerne i at bruge maskinerne. Nogle skal f.eks. have den lammede fod bundet fast til cykelpedalen, andre skal have hjælp til selen på løbebåndet.

Et særligt nøglesystem gør, at man selv kan sætte løbebåndet i gang. Nøglen gemmer oplysninger om dagens træning som puls, hastighed og kalorieforbrænding, hvilket gør det muligt at holde øje med træningsresultaterne og justere programmet løbende.

Hvem kan deltage

Tilbuddet er rettet mod mennesker med en erhvervet hjerneskade og tidligere elever på Center for Hjerneskade, som er motiverede for at vedligeholde/øge deres fysiske kapacitet og velvære. Man skal selv være i stand til at klæde om og bevæge sig mellem maskinerne.

Tid og sted

Træningen foregår på tre hold; tirsdage og torsdage, mandage og onsdage fra kl. 14.30 - 16.00, samt onsdage fra kl 13.00-14.30, i centrets lokaler på Amagerfælledvej 56 A, 2300 København S.

Pris

Prisen for træningen er 200 kr. pr gang, der faktureres bagud hver anden måned.

Finansieringsmuligheder

De fleste betaler selv for træningen, men enkelte har fået kommunen til at dække udgifterne.
Det kan forsøges via Servicelovens § 100 om merudgifter eller § 86 om vedligeholdende træning.

Du kan også forsøge at søge kommunen om at dække dine evt. udgifter til kørsel. Det kan foregå via § 140 eller § 86 stk. 1 og stk.2.

Baggrunden for fitness-tilbuddet

På Center for Hjerneskade møder vi mennesker, der har pådraget sig en hjerneskade pga. hjerneblødning, blodprop eller som følge efter f.eks. trafikuheld. Skadernes omfang varierer, ligesom perioden fra skadetidspunktet til personerne møder op på Centret, strækker sig fra få måneder til adskillige år.

En ting har alle personerne dog til fælles. De er ofte i meget dårlig fysisk form! Det er sjældent, at vi ser mennesker med et kondital i normalområdet og mange er ikke i stand til at gennemføre en konditionstest. En anden ting de har tilfælles er, at de motiverede for at være aktive, træne og komme i bedre form. Men det kan være rigtigt svært at føre denne motivation ud i livet!

Dette kan skyldes træthed, depression eller tab af kognitive funktioner. Desuden kan det være svært at finde et træningscenter med det rigtige udstyr, hvor der er tid nok til en effektiv god træning.

For en stor gruppe mennesker er det derfor meget svært at efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Ved at deltage i Center for Hjerneskades tilbud er man godt på vej til at opfylde
sundhedsstyrelsens anbefalinger og dermed mindske risikoen for følgesygdomme der skyldes inaktivitet.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Sundhedsstyrelsens har på baggrund af den nyeste forskning fremlagt en række
anbefalinger vedrørende fysisk aktivitet. Styrelsen anbefaler:

- 30 minutters moderat aktivitet dagligt som f.eks. trappegang eller cykling.
- 20 - 30 minutters træning af høj intensitet to gange om ugen. Høj intensitet betyder, at pulsen stiger, så man føler sig forpustet og har svært ved at føre en samtale.

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet