Coronavirus Dansk / English

Neurocenter for Børn & Unge – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade > Børn & Unge > Neurocenter for Børn &...

Neurocenter for Børn & Unge

Neurocenter for Børn og Unge løser opgaver i hele Danmark. Vi modtager henvisninger fra VISO, regioner, kommuner, forsikringsselskaber, forældre og institutioner.

Vi tilbyder

- Neuropsykologiske undersøgelser
- Diagnostiske undersøgelser
- Rådgivning til forældre
- Terapi – både individuelt og i gruppe
- Kognitiv træning – og terapi
- Konsulentbistand
- Supervision

Erfarne psykologer

Vi er en gruppe erfarne, og autoriserede psykologer, der er godkendte specialister indenfor børnepsykologi og/eller børneneuropsykologi. Vi vægter den faglige specialisering højt, og alle opgaver løses på specialistniveau.

Når opgaven kræver det, samarbejder vi med tilknyttede eksterne specialister, som fx børne- og ungepsykiatere, ergo- og fysioterapeuter og audiologopæder.

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet