Den danske kvalitetsmodel - DDKM – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Center for Hjerneskade > Den danske kvalitetsmo...

Akkreditering (DDKM for sygehuse 2. version)

Center for Hjerneskade blev i januar 2014 akkrediteret for en 3-årig periode iht. Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM for sygehuse 2. version).

Center for Hjerneskades akkreditering har været gældende i perioden fra d. 18.9.2013 til d. 12.11.2016.

Læs Kvalitetsorganisationens årsrapport 2014 her.

Når et sygehus er akkrediteret i forhold til DDKM, betyder det, at institutionen løbende arbejder med at sikre, at kvaliteten lever op til det nationale niveau. Institutionen skal leve op til en række målsætninger for god kvalitet, de såkaldte akkrediteringsstandarder.

Den Danske Kvalitetsmodel omfatter standarder inden for nedenstående områder:

  • Patientoplevet kvalitet
  • Faglig kvalitet
  • Organisatorisk kvalitet

Standarderne er bygget op på en måde, så de sikrer vedvarende udvikling indenfor områderne.

Læs mere om Den Danske Kvalitets model på www.ikas.dk

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  Fax: (+45) 35 32 90 50 |  kontakt@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet