Coronavirus Information på dansk / Information in English

Priser – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Priser

Vil du afholde et kursus på din arbejdsplads, har du brug for supervision, eller ønsker du at komme på studiebesøg på centret, så kan du se vores priser nedenfor. Priserne følger Dansk Psykolog Forenings takster.  

- Foredrag/forelæsninger ved neuropsykolog, pris pr. påbegyndt time: 2.500 kr. 

- Individuel supervision, pris pr. time: 1.500 kr.

- Gruppesupervision ved 2 personer, pris pr. time: 2.000 kr.

- Gruppesupervision ved 3-8 personer, pris pr. time: 2.500 kr.

- Studiebesøg, pr. person pr. dag: 1.600 kr.

- Kursus/undervisning per dag: Prisen afhænger af deltagerantallet samt kursets varighed. Eksempelvis koster en dags kursus med 10 deltagere (eksklusiv frokost): 16.500 kroner.

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet