Februar 2014 – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

 

Gratis kursus for kommunale sagsbehandlere

Reform af fleksjob og førtidspension, af kontanthjælp og sygedagpenge. Hvilken betydning får de mange reformer for borgere ramt af erhvervet hjerneskade?

Center for Hjerneskade (CfH) afholder et gratis minikursus
mandag den 7. april 2014 kl. 13-16.

Efter en kort præsentation af CfH vil cand.jur Susanne Wiederquist gennemgå reformerne. Derefter vil der være tid til spørgsmål, debat og udveksling af erfaringer.

I løbet af eftermiddagen vil der være en pause med kaffe, te og kage.

Tilmelding senest den 1. april 2014  (se online tilmelding)

Sted: auditoriet på CfH, Amagerfælledvej 56 A, 2300 København S.

Transportmuligheder: Metro til Islands Brygge Station eller bus nr. 12 og 33 – evt. bus nr. 5A.

Ny aftale om transportudgifter for borgere henvist af sygehusene

Fra den 1. januar 2014 har Region Hovedstaden besluttet, at borgere, der er henvist af sygehusene til et forløb, der finansieres over Center for Hjerneskade (CfHs) ”kvoteforløb”, kan få refunderet transportudgifter over et vist beløb eller få arrangeret selve transporten.  Dermed har Region Hovedstaden fundet en god løsning for både borgere og kommuner.

Aftalen gælder:
1. Sygehushenviste borgere, der har mere end 50 km. imellem deres hjem og CfH.  
Disse borgere kan få refunderet deres udgifter til det billigst forsvarlige transportmiddel (dvs. bus, tog,  egen bil og taxa, afhængigt af den enkeltes situation).  Region Hovestaden refunderer transportudgifter, der overstiger 60 kr. tur/retur.

2. Sygehushenviste borgere, hvis tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler til og fra CfH. Her sørger Region Hovedstaden for transporten.

Yderligere oplysninger

Ring til vores visitation på tlf. 35 32 90 06 eller skriv til Tine.Jeppesen@cfh.ku.dk  eller Ann-Dorthe.Jensen@cfh.ku.dk.

CfH reducerer kommunikationsbarriererne for afasiramte med SCA-samtalestøtte 


Siden 2008 har CfH arbejdet på at give afasiramte borgere bedre muligheder for aktiv inddragelse i deres rehabiliteringsforløb, familieliv og tilbagevenden til arbejdslivet. 

Via 25 afholdte SCA-kurser er mange kommuners pleje- og rehabiliteringspersonale nu klædt på til at kommunikere med borgere med afasi. Ved at benytte SCA-samtalestøttemetoden optimeres de afasiramte borgeres mulighed for at forstå, hvad personalet siger, og deres muligheder for at stille spørgsmål og give udtryk for egne meninger øges. Personalet har på kurserne lært teknikker til, hvordan kommunikation med afasiramte borgere bedst gribes an, og de har fået adgang til billedmaterialer, der er skræddersyet til at støtte de samtaler, som pleje- og rehabiliteringspersonalet samt sagsbehandlerne har i løbet af et rehabiliteringsforløb. På denne måde håber vi, at de afasiramte borgere og kommunens medarbejder vil opleve, at deres samarbejde og kommunikation bliver lettere, og at misforståelser undgås. 

Hvad er SCA? 

SCA står for Supported Conversation for Adults with Aphasia. På CfH har vi valgt SCA, da det er en af de eneste metoder, som er dokumenteret effektiv i forhold til kommunikation med afasiramte. 

SCA er en metode, der ved hjælp af enkle principper, som den ”raske” samtalepartner skal benytte, gør den afasiramte person i stand til - i videst muligt omfang - at få udbytte af og at deltage i en samtale.
Desuden suppleres metoden af 5 mapper til hhv. plejepersonale, fysioterapeuter, ergoterapeuter, læger og socialrådgivere/sagsbehandlere med billedmaterialer, der støtter samtalen og giver mulighed for at bruge udpegning i stedet for ord.

Center for Hjerneskade har oversat og bearbejdet den danske udgave af SCA-billedmaterialerne, som vi har ophavsrettighederne til. Vores undervisere er SCA-certificerede fra Aphasia Institute i Toronto, hvor metoden er udviklet, og har spillet en central rolle for at få metoden udbredt i Danmark, hvor den bl.a. i dag er fremhævet i MTV-rapporten som ”god praksis”, når der kommunikeres med patienter med afasi. 

CfH afholder SCA-kurser for kommuner og hospitaler
Kurserne varer én dag og består af en teoretisk indføring (illustreret med mange videoeksempler), muligheder for at relatere metoden til deltagernes konkrete hverdag og mulighed for at afprøve teknikkerne ved at samtale med afasiramte borgere, som inviteres til lejligheden. Kurset kan foregå lokalt eller på CfH. Med kurset følger de fem billedmapper på cd-rom, fra hvilken der frit kan printes og distribueres til institutionens ansatte.  
 

 
 
 

Åbne kurser for alle – næste kursus den 7. maj 2014

CfH holder løbende åbne kurser, hvor enkeltpersoner kan tilmelde sig. (se online tilmelding)

Individuelle kurser for den afasiramte og de nærmeste pårørende

Kurserne er individuelle forløb, hvor den afasiramte person og den/de nærmeste pårørende undervises i at kommunikere via SCA-metoden. Et forløb strækker sig over 10-16 timer á 995 kr. Forløbet kan finansieres f.eks. af kommuner, forsikringsselskaber eller som egenbetaling. 
Kontakt audiologopæd Trine Klinkby (trine.klinkby@cfh.ku.dk) mhp. yderligere informationer.

Livet er mere end afasi - En gratis selvhjælpsbog til afasiramte

”Er du, eller en du kender, blevet ramt af afasi (sproglige vanskeligheder)?” så tilbyder CfH selvhjælpsbogen ”Livet er mere end afasi” til gratis download. Bogen bygger på SCA-principperne og henvender sig til personer, der er blevet ramt af afasi, og kan have brug for støtte til at kunne kommunikere med andre mennesker om deres situation. DOWNLOAD HER

Vi reviderer modtagerlisten til vores nyhedsbrev!

Vi håber, at du synes, at vores nyhedsbrev er interessant. 

Har du kolleger, der kunne have glæde af vores nyhedsbrev, må du meget gerne videresende dette nyhedsbrev til dem.  Dine kolleger kan tilmelde sig nyhedsbrevet her:

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet