Coronavirus Information på dansk / Information in English

SCA billedmaterialer til fagpersonale – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Billedmaterialer for sundheds- og rehabiliteringspersonale

Når man har afasi, kan det være svært at forstå de spørgsmål, der stilles, eller den information man får i behandlings- og rehabiliteringsforløbet. Ligesom det kan være meget vanskeligt uden ord at besvare de spørgsmål, der stilles. The Aphasia Institute i Toronto har udviklet 7 mapper (en til hhv. plejepersonale, fysioterapeuter, ergoterapeuter, læger, lopgæder og socialrådgivere samt en mappe om dysfagi) med billedmaterialer, der støtter samtalen om de emner, der hyppigst kommunikeres om. Ved at inddrage mappen i samtalen med den afasiramte person, får han/hun mulighed for at få billedstøtte til det sagte, hvilket giver en mere sikker forståelse, ligesom billedmaterialet giver den afasiramte person mulighed for at udtrykke sig ved hjælp af udpegning.

I samarbejde med The Aphasia Institute i Toronto har Center for Hjerneskade oversat og bearbejdet den danske udgave af billedmaterialerne. Billedmaterialerne hedder på dansk ’Samtalestøtte til voksne personer med afasi’. Mapperne fås digitalt på USB og er mærket med navnet på den institution, som har erhvervet materialet. Institutionen kan herefter frit lave kopier til det neurofaglige personale i det antal, der ønskes. Mappen må ikke videredistribueres til personer, der ikke er ansat på institutionen.

PRISER
Billedetmateriale til de enkelte SCA-mapper skal indsættes i et ringbind. Materialet udleveres på USB, og kan kopieres til de relevante medarbejdere institutionen/arbejdspladsen i den kommune/region, der har bestilt sættet - men må ikke videregives til andre uden for denne.

1 mappe på USB (frit valg) koster 1.500 kr.1 komplet sæt (10 stk. på USB) koster 4.000 kr. Nyhedsrabat

De 2 mapper om samtaler med logopæden og om dysfagi kan fås til en samlet pris på 2.000 kr.Ved kursustilmelding følger 1 USB med én af mapperne (frit valg) med i prisen. "Dit liv - før og nu" koster 600 kr. Materiale tilhører den enkelte institutionen/arbejdspladsen og kan ikke videregives til andre.

Bestilling af SCA billedmaterialer Lise.Lambek@cfh.ku.dk

Den afasiramte og de pårørende kan gratis downloade 2 selvhjælpsbøger, der bygger på SCA-metoden:”Livet er mere end afasi” findes her
”Nærhed, sex og parforhold” findes her

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet