SCA billedmaterialer til fagpersonale – Center for Hjerneskade - Specialister i genoptræning efter en hjerneskade

Center for Hjerneskade Center for Hjerneskade

Billedmaterialer for sundheds- og rehabiliteringspersonale

Når man har afasi, kan det være svært at forstå de spørgsmål, der stilles, eller den information man får i behandlings- og rehabiliteringsforløbet. Ligesom det kan være meget vanskeligt uden ord at besvare de spørgsmål, der stilles. The Aphasia Institute i Toronto har udviklet fem mapper (en til hhv. plejepersonale, fysioterapeuter, ergoterapeuter, læger og socialrådgivere) med billedmaterialer, der støtter samtalen om de emner, der hyppigst kommunikeres om. Ved at inddrage mappen i samtalen med den afasiramte person, får han/hun mulighed for at få billedstøtte til det sagte, hvilket giver en mere sikker forståelse, ligesom billedmaterialet giver den afasiramte person mulighed for at udtrykke sig ved hjælp af udpegning.

I samarbejde med The Aphasia Institute i Toronto har Center for Hjerneskade oversat og bearbejdet den danske udgave af billedmaterialerne. Billedmaterialerne hedder på dansk ’Samtalestøtte til voksne personer med afasi’. Mapperne fås digitalt på en cd-rom og er mærket med navnet på den institution, som har erhvervet materialet. Institutionen kan herefter frit lave kopier til det neurofaglige personale i det antal, der ønskes. Mappen må ikke videredistribueres til personer, der ikke er ansat på institutionen.

1  stk. på USB (frit valg) koster 1.500 kr.
1  Komplet sæt (7 stk. på USB) koster 4.000 kr.
Nyhedsrabat: De 2 bøger om samtaler med logopæden og om dysfagi kan fås til en samlet pris på 2.000 kr.
Ved kursustilmelding følger 1 stk. på USB (frit valg) med i prisen.

Bestilling af SCA billedmaterialer Lise.Lambek@cfh.ku.dk

Den afasiramte og de pårørende kan gratis downloade 2 selvhjælpsbøger, der bygger på SCA-metoden:”Livet er mere end afasi” findes her
”Nærhed, sex og parforhold” findes her

Center for Hjerneskade  |  Amagerfælledvej 56 A  |  2300 København S  |  Telefon: (+45) 35 32 90 06  |  kontakt@cfh.ku.dk  |  sikker.mail@cfh.ku.dk  |  Hosted af Københavns Universitet